• Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση

 • Η Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο Φυσικοθεραπευτής συλλέγει όλα τα υποκειμενικά συμπτώματα του ασθενή.

  Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο Φυσικοθεραπευτής συλλέγει όλα τα υποκειμενικά συμπτώματα του ασθενή, καταγράφει, ταξινομεί και επεξεργάζεται τα αντικειμενικά του ευρήματα, προκειμένου να επιλέξει τα κατάλληλα μέσα και τεχνικές που θα εφαρμόσει στην Φυσικοθεραπευτική του παρέμβαση. Η διάρκεια της Φυσικοθεραπευτικής Αξιολόγησης είναι περίπου 40 λεπτά και είναι απαραίτητη πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, αλλά και κατά την διάρκεια και το τέλος της θεραπείας, σαν μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Φυσικοθεραπευτικού του πλάνου.

  Η διάρκεια της Φυσικοθεραπευτικής Αξιολόγησης είναι περίπου από 40 λεπτα  και περιλαμβάνει :

  • Λήψη εκτενούς Ιστορικού
  • Αξιολόγηση Πόνου
  • Λειτουργικές Δοκιμασίες
  • Κινηματική Ανάλυση Βάδισης
  • Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας του ατόμου και των Καθημερινών του Δραστηριοτήτων.
  • Επισκόπηση (συμμετρία, ατροφία, οιδήματα κ.ά.)
  • Εξέταση Κίνησης (παθητική – ενεργητική – με αντίσταση)
  • Αξιολόγηση Αισθητικότητας – Αντανακλαστικών – Δερματική Κατανομή
  • Test Ελέγχου Ισορροπίας & Ιδιοδεκτικότητας
  • Κινήσεις Joint Play
  • Ανάλυση Στάσης του Σώματος
  • Μέτρηση Εύρους Αρθρώσεων (ROM)
  • Έλεγχος Μυικής Ισχύος (Δυναμομέτρηση)
  • Αξιολόγηση Σπονδυλικής Στήλης
  • Test Ελέγχου για πιθανές πτώσεις (σε ηλικωμένους)
  • Έλεγχος Καρδιακού Ρυθμού – Αρτηριακής Πίεσης
  • Μέτρηση Οξυγόνωσης Αίματος (SpO2)