• Φορητή καρέκλα μαλάξεων Massage

  • Η Φορητή καρέκλα μας προσφέρει την δυνατότητα να κάνουμε μασάζ και θεραπείες φυσικοθεραπείας σε καθιστή θέση , Στο  Physionatsis προσφέρουμε  αυτήν την δυνατότητα στους ασθενείς μας που αδυνατούν να ξαπλώσουν στα κρεβάτια θεραπείας η θέλουν θεραπεία η μασάζ  σε καθιστή θέση .