• Τι είναι η Φυσικοθεραπεία

  5 Ιουνίου, 2018
 • Φυσικοθεραπεία (φυσικο-θεραπεία) είναι η θεραπευτική αγωγή που χρησιμοποιεί τους φυσικούς παράγοντες (τα στοιχεία της φύσης) προς θεραπευτικούς σκοπούς.

  Η Φυσικοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, πτυχιούχο φυσικοθεραπευτή, για θεραπευτικούς σκοπούς. Η φυσικοθεραπεία έχει εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων (Ορθοπαιδική, Νευρολογία, Γενική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Παιδιατρική, Πνευμονολογία, Παιδιατρική, Ουρολογία κ.λπ.). Η λέξη «φυσιοθεραπεία» δεν προσανατολίζει σε διαφορετική οντότητα και πιθανότατα προέκυψε από την επικρατούσα αγγλική λέξη Physiotherapy =Φυσιοθεραπεία.

  Το αντικείμενο των φυσικοθεραπευτών και κατ’ επέκταση η φυσικοθεραπεία, σύμφωνα με τη παγκόσμια συνομοσπονδία της φυσικοθεραπείας WCPT, περιγράφεται παρακάτω:

  Οι θεραπευτές, που χρησιμοποιούν τα φυσικά μέσα για θεραπευτικούς σκοπούς έχουν διαφορετικούς τίτλους ανά χώρα. Σε πολλές από αυτές αποκαλούνται φυσικοθεραπευτές. Σε κάποιες άλλες υπάρχει άλλη ονομασία που ανταποκρίνεται στη λέξη «θεραπευτής του σώματος», όπως π.χ. κινησιοθεραπευτής. Όλοι οι τίτλοι όμως αναφέρονται και αποτελούν κομμάτι του ίδιου επαγγέλματος.

  Οι φυσικοθεραπευτές προσφέρουν παροχές που επιτυγχάνουν να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν στο μέγιστο την λειτουργική δεξιότητα των ατόμων. Είναι ικανοί να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε κάθε στάδιο της ζωής τους, όταν η κάθε κίνηση και λειτουργία προκαλούν φόβο, ιδιαίτερα μάλιστα σε μεγαλύτερες ηλικίες λόγω π.χ. του γήρατος. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν σε τραυματισμούς, σε αρρώστιες, σε δυσλειτουργίες και σε καταστάσεις για τις οποίες ενέχονται περιβαλοντικοί παράγοντες. Οι φυσικοθεραπευτές βοηθούν τους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, εστιάζοντας στη φυσική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική τους ευημερία. Στοχεύουν στην υγεία μέσω της προώθησης, της πρόληψης, της θεραπευτικής παρέμβασης και της αποκατάστασης.

  Οι φυσικοθεραπευτές είναι προικισμένοι και επαγγελματικά καταρτισμένοι στο να:

  -Προβαίνουν σε μια διεξοδική εξέταση – εκτίμηση του ασθενούς/πελάτη ή των αναγκών της ομάδας.
  -Αξιολογούν τα ευρήματα των εξετάσεων και προβαίνουν σε κλινικές αξιολογήσεις, παρατηρώντας τους ασθενείς/πελάτες.
  -Σχηματίζουν μια διάγνωση – πρόγνωση και οργανώνονται.
  -Εφαρμόζουν μια φυσική θεραπευτική αγωγή/πρόγραμμα θεραπείας.
  -Κρίνουν τα αποτελέσματα κάθε παρέμβασης /θεραπείας.
  -Προτείνουν προσωπική διαχείριση.