• Παθήσεις Ισχίου

    • Κατάγματα Διατροχαντήρια, Υποκεφαλικά
    • Οστεοαρθρίτιδα Ισχίου
    • Σύνδρομο Απιοειδούς
    • Σύνδρομο Λαγοκνημιαίας Ταινίας
    • Μετεγχειρητική Αποκατάσταση ( Μετά από Ολική – Ημιολική Αρθροπλαστική,       Οστεοσύνθεση, κ.ά.)