• Οργανα Κινησιοθεραπείας – Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

  1. Διπλό Ποδήλατο Εκγύμνασης Άνω & Κάτω Άκρων
  2. Ελλειπτικό
  3. Ποδήλατο στατικό
  4. Τροχός ώμου
  5. Πολύζυγο
  6. Μηχάνημα πρηνισμού
  7. Μηχάνημα Υπτιασμού άκρας χειρός
  8. Μηχάνημα Περιστροφής καρπού
  9. Δαχτυλιερα
  10. Λάστιχα ενδυνάμωσης
  11. Βαράκια ενδυνάμωσης