• Ιατρικές Μπάλες & Μπάλες Bobath

  • Ο εξοπλισμός στο κομμάτι τις αποκατάστασης καθιστούν  απαραίτητες  τις ιατρικές μπάλες και τις μπάλες άσκησης.