• Γιατί πρέπει να κάνω Διατάσεις (Stretching)

  12 Ιουνίου, 2018

 • Η κινητικότητα και η ελαστικότητα των μαλακών ιστών που περιβάλλουν μια άρθρωση, όπως οι μύες, ο συνδετικός ιστός και το δέρμα, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αρθρική κινητικότητα είναι αναγκαίες για το φυσιολογικό εύρος κίνησης. Το μη περιοριστικό ανώδυνο εύρος κίνησης είναι απαραίτητο για την εκτέλεση καθημερινών λειτουργικών δεξιοτήτων καθώς και εργασιακών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η κατάλληλη κινητικότητα των αρθρώσεων και των μαλακών ιστών αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης τραυματισμών ή υποτροπής αυτών. Καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε προσαρμοστικές βραχύνσεις των μαλακών ιστών γύρω από μια άρθρωση και επομένως μείωση του εύρους κίνησης είναι: (1) παρατεταμένη ακινητοποίηση (2) περιορισμένη κινητικότητα (3) παθήσεις του συνδετικού ή του νευρικού ιστού και (4) παθολογία των ιστών οφειλούμενη σε τραυματισμό.

  Με τον όρο διατάσεις περιγράφεται ένα σύνολο χειρισμών, θεραπευτικών και μη, που έχουν σκοπό την επιμήκυνση των μυών και των μαλακών μορίων που βρίσκονται σε βράχυνση. Το τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αύξηση του εύρους τροχιάς της άρθρωσης ή των αρθρώσεων, που διέρχεται ο διατεινόμενος μυς ή οποιοδήποτε άλλο μαλακό μόριο.

  Σκοπός των διατάσεων.

  Ο κύριος σκοπός των διατάσεων είναι η επανάκτηση του φυσιολογικού εύρους τροχιάς μίας άρθρωσης και η διατήρηση της ελαστικότητας των μαλακών μορίων αυτής.
  Επιπλέον, σκοπό έχουν να αυξήσουν την ευκαμψία ενός μέρους ή ολόκληρου του σώματος πριν αρχίσουν οι έντονες ασκήσεις ενδυνάμωσης, να προληφθούν ή να μειωθούν μυοτενόντιοι τραυματισμοί κατά την άθληση, καθώς και να προληφθούν μόνιμες μυϊκές ή θυλακοσυνδεσμικές βραχύνσεις, σε προδιαθεσικές καταστάσεις, όπως π.χ. κύφωση, σκολίωση.

  Είδη των διατάσεων

  Υπάρχουν τεσσάρων ειδών διατάσεις: (1) οι ενεργητικές, κατά την εκτέλεση αυτών ο υποβαλλόμενος σε διάταση συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία επιμήκυνσης των βραχυμένων μυών, (2) οι παθητικές, όπου ο θεραπευτής κινεί το μέλος πέρα από τα όρια της παθητικής κίνησης, δηλαδή της κίνησης που γίνεται παθητικά από κάποιον άλλο σε όλο το εύρος τροχιάς της άρθρωσης, (3) οι παρατεταμένες μηχανικές διατάσεις, κατά τις οποίες μιας χαμηλής έντασης εξωτερική δύναμη, εφαρμόζεται στους βραχυμένους ιστούς για παρατεταμένη περίοδο (20-30 λεπτά) με μηχανικό εξοπλισμό και (4) οι αυτοδιατάσεις, οι οποίες εκτελούνται από τον ίδιο το διατεινόμενο, χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματός του και γενικά θεωρούνται καλές για τη προθέρμανση, όχι για περιπτώσεις επανάκτησης χαμένου εύρους τροχιάς, για διάταση θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων κ.α.

  Ενδείξεις των διατάσεων

  Όταν το εύρος κίνησης είναι περιορισμένο ως αποτέλεσμα βραχύνσεων, συμφύσεων και σχηματισμού ουλώδους ιστού, που οδηγεί σε βραχύνσεις μυών, συνδετικού ιστού και του δέρματος
  1. Όταν οι περιορισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε δομικές (σκελετικές) παραμορφώσεις αναστρέψιμες
  2. Όταν οι βραχύνσεις επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες
  3. Όταν υπάρχει μυική αδυναμία και βραχύνσεις στον ανταγωνιστή μυ. Οι βραχυμένοι μύες πρέπει να επιμηκύνονται, πριν να δυναμώσουν αποτελεσματικά οι αδύναμοι μύες. Διατάσεις φυσικοθεραπείας

  Αντενδείξεις των διατάσεων

  1. Όταν υπάρχει κάταγμα που δεν έχει πορωθεί
  2. Όταν υπάρχει άρθρωση με φλεγμονή
  3. Όταν υπάρχει οστικός περιορισμός
  4. Όταν υπάρχει πόνος κατά τη κίνηση της άρθρωσης ή της διάτασης
  5. Όταν υπάρχει αιμάτωμα ή τραυματισμός μαλακών μορίων της περιοχής
  6. Όταν οι βραχύνσεις των μαλακών ιστών διασφαλίζουν αυξημένη αρθρική σταθερότητα αντί της φυσιολογικής δομικής σταθερότητας ή μυϊκής δύναμης

  « από 2 »