• Αναπνευστικές Παθήσεις

  • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια   (Χ.Α.Π.)
  • Ασθμα
  • Βρογχιεκτασίες
  • Κυστική Ίνωση
  • Πνευμοθώρακας
  • Μετεγχειρητική Αποκατάσταση  (Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία μετά από Χειρουργικές  επεμβάσεις κ.ά.)