• Παθήσεις Ώμου

  • Περιαρθρίτιδα Ώμου
  • Παγωμένος Ώμος (Frozen Shoulder)
  • Τενοντίτιδα Υπερακανθίου Μυός
  • Εξάρθρημα – Ημιεξάρθρημα Ώμου
  • Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής (Impigment)
  • Μετεγχειρητική Αποκατάσταση (Μετά από Κατάγματα, Τραυματισμό, Κάταγμα Κλείδας,       Αρθροπλαστική Ώμου κ.ά.)