• Αναπνευστικές Παθήσεις

    • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια   (Χ.Α.Π.)
    • Κυστική Ίνωση
    • Πνευμοθώρακας
    • Βρογχιεκτασίες
    • Μετεγχειρητική Αποκατάσταση  (Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία μετά από Χειρουργικές  επεμβάσεις κ.ά.)